Marná opatrnost - 19.04.2018, Alina Nanu (Lise)
Foto: Hana Smejkalová