Marná opatrnost - 19.04.2018, Nikola Márová (Lise), Jiří Kodym (Matka Simone)
Foto: Hana Smejkalová