Měsíc - 20.10.2016, Kühnův dětský sbor
Foto: Hana Smejkalová