Pýcha a předsudek - 24.11.2016, Jiří Suchý z Tábora (Bingley), Pavel Batěk (Darcy)
Foto: Patrik Borecký