Křehkosti, tvé jméno je žena - 11.05.2017, K. Dobrý, N. Novotná, Z. Herényiová, H. Arenbergerová
Foto: Petr Neubert