Netrpělivost srdce - 08.11.2018, Radúz Mácha (Anton Hofmiller), Pavlína Štorková (Edita) 
Foto: Martin Špelda