Maškarní ples - 05.10.2017, Veronika Dzhioeva (Amelie), Veronika Hajnová (Ulrica Arvidson)
Foto: Patrik Borecký