Maškarní ples - 05.10.2017, Michele Kalmandy (Renato Anckarström), Veronika Dzhioeva (Amelie)
Foto: Patrik Borecký