Deník ničemy - 23.03.1989, Josef Somr, Iva Janžurová, Marek Vašut
Foto: Oldřich Pernica