O pejskovi a mačičke - 24.01.1994 (Bronislav Poloczek, Eva Krížiková)
Foto: Oldřich Pernica