Hnízdo tetřeva hlušce - 01.11.1979, Zuzana Šavrdová (Zoja)
Foto: Jaromír Svoboda