O pejskovi a mačičke - 24.01.1994 (Taťjana Medvecká)
Foto: Oldřich Pernica