Dvojí nestálost - 24.03.1994 (Zuzana Bydžovská, Jana Boušková)
Foto: Oldřich Pernica