Světelnou cestou - 19.06.1946, Jarmila Kronbauerová (Hraběnka Doris Skriczewinská)
Foto: Josef Heinrich