Světelnou cestou - 19.06.1946, Václav Švorc (Číšník Percy)
Foto: Josef Heinrich