Zázrak (s)tvoření - 24.06.2021, Panský, Čermák, Červíčková, Kučerová, Herényiová, Sadirov 
Foto: Patrik Borecký