Libuše - 14.09.2018, František Zahradníček (Chrudoš od Otavy), Maria Kobielska (Krasava)
Foto: Hana Smejkalová