Libuše - 14.09.2018, Maria Kobielska, Jiří Brückler, František Zahradníček, Adam Plachetka
Foto: Hana Smejkalová