New Normal - 14.06.2021, N. Novotná, P. Červíčková, Z. Herényiová, A. Sadirov, T. Kučerová  
Foto: Michal Hančovský