Kafka: Proces - 13.06.2019, Giovanni Rotolo (Josef K.), Komisař a Policisté
Foto: Hana Smejkalová