Klasika - 04.04.2019, D. Klánský (Tónik), L. Hájková (Dominanta), V. Hajnová (Subdominanta)
Foto: Patrik Borecký