Leonce a Lena - 30.11.2019, Alina Nanu (Lena), Radka Zvonařová (Guvernantka)
Foto: Hana Smejkalová