Idiot - 03.03.2022, Vladislav Beneš (Tockij), v pozadí: Filip Rajmont (Ferdyščenko)
Foto: Martin Špelda