Libuše - 14.09.2018, Petra Alvarez Šimková (Krasava), Jiří Sulženko (Lutobor)
Foto: Hana Smejkalová