Viola - 28.05.1944, Jan Zrzavý - návrh scény (detail)