Láska ke třem... - 16.05.2019, K. Jalovcová, M. Šrejma, J. Šťáva, L. Zeman, V. Hajnová
Foto: Hana Smejkalová