Klasika - 04.04.2019, Hájek (Tristanovský akord), Moravec (Barman), Klánský, Hájková, Hajnová
Foto: Hana Smejkalová