Čertova stěna - 20.12.2001, Valentin Prolat (Jarek), Věra Kavanová-Poláchová (Katuška)
Foto: Hana Smejkalová