Rigoletto 23.02.2000 Nikolaj Višnjakov (Vévoda mantovský), Eva Garajová (Maddalena)