Sen noci svatojánské 06.04.2006 Josef Svoboda (Mladý elf), Anna Ščekaleva (Titanie)
Foto: Petr Brenkus