Oněgin -10.11.2005, Michal Štípa(Lenský ),  Jiří Kodym(Oněgin)
Foto: Hana Smejkalová