Rozbitý džbán - 27.01.1944, Ludmila Vostrčilová (Eva)
Foto: Josef Heinrich