Rozbitý džbán - 27.01.1944, Zdenka Baldová (Paní Brigita)
Foto: Josef Heinrich