Rozbitý džbán - 27.01.1944, Zdeněk Sklenář - 2 návrhy kostýmů (Ruprecht a Biřic)