Nabucco 28.11.1993 Nikolaj Marčenko (Zachariáš), Yvona Škvárová (Fenena)
Foto: Oldřich Pernica