Nabucco 28.11.1993 Valentin Prolat (Ismael), Jiřina Přívratská (Fenena), Jiří Sulženko (Zachariáš)
Foto: Oldřich Pernica