Nabucco 28.11.1993 Rudolf Constantin(Nabucco), Yvona Škvárová(Fenena), Nikolaj Marčenko(Zachariáš)
Foto: Oldřich Pernica