Nabucco 28.11.1993 Jiří Sulženko (Zachariáš), Jiřina Přívratská (Fenena) 
Foto: Oldřich Pernica