Pygmalión - 28.09.2005 (Petra Špalková, Vlasta Chramostová, Igor Bareš)
Foto: Martin Špelda