Člověk Odysseus - 10.05.1944, Jiřina Šejbalová (Pénelopeia)
Foto: Josef Heinrich