Kavalír Páně - 11.12.1943, Míla Pačová (Paní Rejna)
Foto: Josef Heinrich