Kavalír Páně - 11.12.1943, Marie Glázrová (Diana)
Foto: Josef Heinrich