Kavalír Páně - 11.12.1943, Marie Glázrová (Lucinarka)
Foto: Josef Heinrich