Kavalír Páně - 11.12.1943, Václav Vydra st. (Pán "Smrtohnát") 
Foto: Josef Heinrich