Kavalír Páně - 11.12.1943, Eduard Kohout (Kavalír)
Foto: Josef Heinrich