Kavalír Páně - 11.12.1943, Vlasta Fabianová (Marie Jana)