Kavalír Páně - 11.12.1943, Marie Glázrová (Diana), Eduard Kohout (Kavalír)
Foto: Josef Heinrich