Směry života - 28.11.1902, Jindřich Mošna (Černý), Karel Mušek (režie), Rudolf Innemann