Adventní koncert - 27.11.2022, Kühnův dětský sbor
Foto: Zdeněk Sokol