Valkýra 01.06.1998 Luana De Vol (Brünnhilde), dirigent Hans Wallat, Eva Randová (Fricka)
Foto: Miloslav Pospíšil